Имаше от всичко. Включително и дълга опашка от усмихнати хора.