Лодката беше замръзнала. По повърхността на водата се стелеше мека мъгла. Вълните бяха достатъчно големи, за да откажат повечето хора от разходка в морето, а ние ловихме риба.