Настигна ни бързо по завоите. За известно време се движеше спокойно след нас. После се чу леко ръмжене и ни задмина. Съвсем елегантно и сдържано.