Скъпи С., А. и М.,

Знайте, че бях съвсем искрен, когато ви споделих намеренията си към тези редове. След като изслушах три пъти Cradled in love, докато спокойно превключвах скоростите към вкъщи, ги промених, но съм сигурен, че ще ме разберете.

Заради хората, за които залезите се превръщат в изгреви. Заради споделените най-съкровени моменти. Заради делфините, величествено прорязващи вълните. Заради мечтателите, които в картонена кутия виждат ковчеже за безценно съкровище. Заради творците, в чиито ръце обикновеният лист хартия се превръща в старинна карта, водеща към него. И заради честта да ги наречеш свои приятели.

Благодаря за приключението и вълненията, А., Й., С., А., М., С. и Н.